Life in research


Stamp collector?

So, I’m officially a chemist… that’s a scary thought. Today the scientific council of our institute voted unanimously to award me the title doktor habilitowany, which is a sign of being an independent researcher. In Poland it is also a prerequisite for being allowed to supervise PhD students. But since […]


Patenttrams 4

För ungefär tre år sedan skickade vi in en patentansökan från vår forskargrupp. Ansökan handlade om en ny typ av elektrod för att binda enzym till en yta (publicerat här), men det är egentligen inte så viktigt. Anledningen till ansökan var inte att vi ville kommersialisera idén, eller att vi […]


Var publicera?

Where to publish? Det var titeln på ett mail vi fick av vår institutionsledning. Polska vetenskapsministeriet har en lista där de poängsätter vetenskapliga tidskrifter, http://www.czasopismapunktowane.pl/. Tidskrifter med mindre än 35 poäng räknas inte med när pengar skall fördelas till de olika vetenskapsinstituten. Vi uppmanas därför att inte publicera i sådana […]