Education


Are Poles really that good in English?

Every year when EF, a company specialising in private English instruction, publishes its “English Proficiency Index” we get a host of press reports enthusing about how high Poland (or Sweden) is ranked. This year, Poland is on tenth place in the world, and Sweden on third. But is it true? […]


Inte kvalificerat 3

Läser i Otto, Göteborgs universitets nyhetsbrev för alumner, om praktikprogrammet The Fellowship Programme att Hittills har 273 personer varit iväg på praktik och av dem har 98 procent fått kvalificerade arbeten när de kommit hem. Resten har påbörjat doktorandstudier. Hyggligt! Dagens ord är praca – arbete För övrigt har påsklov […]


Inga mer utländska forskare i Sverige? 6

Har börjat att titta lite på motionerna till riksdagen, med ett speciellt öga på de vetenskapsinriktade (material finns för fler poster). Där fick jag se att Marianne Walz (m) har lagt fram en motion med titeln “Motion 2008/09:Ub384 Svenska som vetenskapligt språk” där svenskans ställning som vetenskapligt språk skall försvaras. […]


Kvalitetspengar

Högskoleverkets utvärdering visar att 11% av högskoleutbildningarna i Sverige har så allvarliga brister att deras examinationsrätt ifrågasätts. Det är naturligtvis allvarligt, och en åtgärd som föreslås är att en del av bidraget för att bedriva utbildning skall baseras på utbildningens kvalitet. I princip är väl det ett bra förslag, men […]