Inte kvalificerat 3


Läser i Otto, Göteborgs universitets nyhetsbrev för alumner, om praktikprogrammet The Fellowship Programme att

Hittills har 273 personer varit iväg på praktik och av dem har 98 procent fått kvalificerade arbeten när de kommit hem. Resten har påbörjat doktorandstudier.

Hyggligt!

Dagens ord är praca – arbete

För övrigt har påsklov och artikelskrivande tillfälligt dragit ner bloggfrekvensen.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 thoughts on “Inte kvalificerat

  • [cmh]

    Jag blev lite upprörd (nåja) och mejlade hon Laila (som är Fil. Dr.). Fick följande svar:<br /><br />Tack för din synpunkt. Jag ser att det blivit en något olycklig formulering här som ger möjlighet till tolkning.<br /><br />Vi ville endast skilja på arbete utanför universitetsvärlden och doktorandstudier som är en utbildning på forskarnivå som avslutas med en examen. Man kan visserligen ha en

  • Matte

    Tja, alla vet väll att en doktorandstjänst inte är att klassa som arbete, beroende på lärosäte, slaveri kanske, men arbete? <br />-&quot;Knappast!&quot;<br /><br />^^