Yearly archives: 2016


Varför är vi så arga?

Vad är det som gör folk så arga på PiS? Är vi helt enkelt bara dåliga förlorare? Eller ligger det något annat, djupare bakom? Det var en lång twitter-tråd (läs hela!) av Ben Stanley som hjälpte mig att sätta tummen på det som gnagt länge: This is a classic example […]


Är det någon nytta med forskningen om glukossensorer?

Det pågår en diabetesepidemi i världen. WHO räknar med att över 420 miljoner människor lever med diabetes och att sjukdomen bidrar till drygt 3 miljoner dödsfall varje år. Det finns två typer av diabetes: typ 1 som är en autoimmunsjukdom där kroppens immunförsvar attackerar de insulinproducerande betacellerna; och typ 2 där […]


Are Poles really that good in English?

Every year when EF, a company specialising in private English instruction, publishes its “English Proficiency Index” we get a host of press reports enthusing about how high Poland (or Sweden) is ranked. This year, Poland is on tenth place in the world, and Sweden on third. But is it true? […]


Działka

A few days ago a friend asked me to take some pictures of her garden. It’s a typical, if unusually well-kept Polish działka; a small garden where families in the town and cities are supposed to relax, socialise, grow fruits and veggies. In Warsaw, large areas are cordoned off as […]