Ryssland sträcker ut en hand? 4


Vladimir Putin har bjudit in Donald Tusk till högtidlighållandet av 70-årsdagen av Katynmassakern. Polska tidningar och radio talar om ett viktigt steg i de polsk-ryska relationerna och hoppas att det kan leda till en “normalisering” av förbindelserna länderna emellan.

Fast naturligtvis finns skepsis kvar. Historikern Professor Wojciech Roszkowski säger till Gazeta Wyborcza att den ryske premiärministerns intentioner “inte är självklara” och att han väntar till efter årsdagen för att bedöma utkomsten. Det är en viktig gest, menar han, och tyder på en inbjudan till förändring av de rysk-polska relationerna. “Frågan är bara om det är varaktigt”, avslutar han.

Dagens ord är nieufności – misstro.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 thoughts on “Ryssland sträcker ut en hand?

  • Anonymous

    Hej Martin,<br /><br />Har läst din blogg här och &quot;under lagerbladet&quot; – fascinerande ämnen förmedlade med en kunnig bloggjournalistik. Mycket intressant läsning!<br /><br />Eftersom du har skrivit lite kring nanopartiklar och dess dess risker, har jag en fråga angående nano-material (som carbon nano-tubes) i sportutrustning som tennisracketer, bandyklubbor m.m. <br /><br />Frågan är

  • mjn

    Något off topic, men jag skall försöka ge någon form av svar. <br /><br />För det första så är nanotuber och grafitfibrer i bandyklubbor, racketar och liknande inkaplslade i en matris av något epoxyliknande material, så man kommer aldrig i direkt kontakt med nanorören. Möjligen om racketen går sönder och det sprider damm, men ens då är det troligtvis inte någon fara. Det är ganska svårt att

  • Anonymous

    @MJN<br /><br />Mycket off-topic skulle jag säga, varför jag är extra tacksam för ditt svar. Jag menade dock inte att OCD var en orsakseffekt av nano, utan bara att personens oro centreras främst kring asbest, och nu också nano, eftersom det har liknats vid varandra.<br /><br />Tack för svaret återigen.<br /><br />Hälsningar,<br />David