Daily archives: 2010-02-04


Ryssland sträcker ut en hand? 4

Vladimir Putin har bjudit in Donald Tusk till högtidlighållandet av 70-årsdagen av Katynmassakern. Polska tidningar och radio talar om ett viktigt steg i de polsk-ryska relationerna och hoppas att det kan leda till en “normalisering” av förbindelserna länderna emellan. Fast naturligtvis finns skepsis kvar. Historikern Professor Wojciech Roszkowski säger till […]