Wałęsa och säkerhetstjänsten


Nationella minnesinstitutet (IPN) kommer inom kort att publicera en bok där förre presidenten Lech Wałęsas kontakter med kommunisttidens säkerhetstjänst SB utreds. Trots att boken ännu inte kommit ut reagerar Wałęsa skarpt och menar att författarna inte har några belägg för några anklagelser, bl.a. att han skulle varit kollaboratör med SB under namnet “Bolak”. I en intervju sa han att han aldrig skrivit under “mer än för att få sina skosnören” (d.v.s. få tillbaka sina ägodelar, bl.a. skosnören, när han släppts av polisen) och han vet vem “Bolak” egentligen var. Wałęsa kräver att författarna och hans själv skall mötas i en presskonferens då boken kommer ut och att de skall svara på ett antal frågor. Han menar att han inte tänker låta “ett av det polska folkets största segrar stänkas ner av gyttja från SB”. Wałęsa menar också att det knappast är en slump att boken kommer lagom till 25-års-jubileet av hans Nobelpris. Från IPN har man vägrat att kommentera det hela. “Boken är ännu inte utkommen, så det finns ingenting att diskutera” säger en talesman.

Historien om Wałęsa är ytterligare ett exempel på hur klumpigt Polen skött hanteringen av kommunisttidens brott där IPN har monopol på behandlingen av bl.a. arkivdata från socialisttidens säkerhetstjänster. Flertalet gånger har uppfigter läckt, i sammanhang som gjort att det spekulerats om att man vill straffa t.e.x. politiska motståndare.

Dagens ord är bezpieka som är ett slanguttryck för hemliga polisen under kommunisttiden.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.