Grundlagsutredningen


I dagens DN Debatt, liksom på otaliga bloggar, har man kunnat läsa att (mp) och allianspartierna kommit överens om ett antal punkter i en ny grundlag. Viktigast är naturligtvis att man är ense om att ta bort det idiotiska uppenbarhetskravet och att inrätta en författningsdomstol. Utan dessa förändringar blir många av de andra punkterna meningslösa. Idag spelar det ju ingen roll vad grundlagen säger om fri- och rättigheter. Trevligt att se att det rör på sig.

Man kan ju hoppas att miljöpartiet står på sig om överenskommelsen även om de borgerliga skulle förlora regeringsmakten vid nästa val. Socialdemokraterna protesterar ju mot överenskommelsen. De vill varken se skiljda valdagar för riks- och regional-/lokalval eller öka personvalets betydelse. Det känns ganska naturligt eftersom båda förslagen minskar den oerhört starka centrala maktkoncentrationen i partihögkvarteren som (s) spenderat decennier att bygga upp.

Lars Ohly säger i ekot att han (v) är pricipiellt emot en författningsdomstol för att jurister inte skall kunna sätta ramar för politikers beslutande. Men Ohly, vad är så grundlagarna till för? Varför har vi de ens?

Dagens ord är nareszcie – äntligen.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.