Daily archives: 2008-05-20


Grundlagsutredningen

I dagens DN Debatt, liksom på otaliga bloggar, har man kunnat läsa att (mp) och allianspartierna kommit överens om ett antal punkter i en ny grundlag. Viktigast är naturligtvis att man är ense om att ta bort det idiotiska uppenbarhetskravet och att inrätta en författningsdomstol. Utan dessa förändringar blir många […]