Daily archives: 2008-05-21


Wałęsa och säkerhetstjänsten

Nationella minnesinstitutet (IPN) kommer inom kort att publicera en bok där förre presidenten Lech Wałęsas kontakter med kommunisttidens säkerhetstjänst SB utreds. Trots att boken ännu inte kommit ut reagerar Wałęsa skarpt och menar att författarna inte har några belägg för några anklagelser, bl.a. att han skulle varit kollaboratör med SB […]