Science and research


Ljus från kolnanorör – min första artikel 1

Så här alldeles i början av det nya året så gör vi en lång tillbakablick till min allra första vetenskapliga artikel. Artikeln som publicerades i Applied Physics Letters var resultatet av ett sommarjobb som jag gjorde sista året på grundutbildningen i fysik vid Göteborgs universitet. Jag minns att det var […]


Är det någon nytta med forskningen om glukossensorer?

Det pågår en diabetesepidemi i världen. WHO räknar med att över 420 miljoner människor lever med diabetes och att sjukdomen bidrar till drygt 3 miljoner dödsfall varje år. Det finns två typer av diabetes: typ 1 som är en autoimmunsjukdom där kroppens immunförsvar attackerar de insulinproducerande betacellerna; och typ 2 där […]


A table full of tales

If you’re going to write a book from a collection of anecdotes it helps having a hook to anchor the stories to. And what better hook than the periodic table of elements? I just finished Lars Öhrström’s “The Last Alchemist in Paris: And other curious tales from chemistry” the latest in a […]