Grafenpatent från Polen 1


Först den vanliga ursäkten – det har varit mycket att göra på sistone och därför har bloggandet fått lämna plats för det som betalar räkningarna.

I massor av artiklar i polska tidningar, med rubriker som “Polsk nanopotens” (?!!) och “Övernaturligt* grafen” har man i veckan kunnat läsa om hur polska forskare fått ett världspatent på en metod för att tillverka grafen. Jag hade egentligen inte tänkt att skriva någonting om det, men på uppmaning så gör jag väl det. Utan att ha läst patentet – är det något jag hatar så är det den legalistiska orddiarré som man hittar i patent – så gissar jag att det inte är så att det här är riktigt så revolutionerande som tidningarna skriver. Det baserar jag främst på två saker: för det första så vet jag hur vetenskapsjournalistik (och i det här fallet vetenskap även presenterat i affärsdelen av Gazeta Wyborcza) överdriver vikten av upptäckter i det egna landet. För det andra är så revolutionerande upptäckter sällsynta, så det är nästan alltid säkert att inte tro på rapporterna om dem.

Men vad är det som gjorts? Det är forskare främst vid Institute of Electronic Materials Technology här i Warszawa som vidareutvecklat metoder för att växa grafen på en yta av kiselkarbid (SiC) genom att utnyttja CVD istället för som i tidigare metoder termisk sönderdelning av SiC-lagret. Forskningen publicerades nyligen i Nano Letters [1]. Det är en elegant metod, och det mesta av artikeln går ut på att med en mängd olika metoder visa att det tillverkade materialet är av ovanligt hög kvalitet. Om det sedan är en metod som utan problem är lämplig för industriell produktion är jag inte kapabel att bedöma. CVD är en vanlig metod i kemiindustrin så det är kanske möjligt. Det är också en sak som saknas för att industriell produktion av högkvalitetsgrafen skall bli den kommersiella succé wyborcza.biz hoppas på – en marknad. Än så länge finns inga kommersiella produkter med grafen, och innan de kommer kan många konkurrenter dykt upp. Polackerna har inte patent på att tillverka grafen som vissa artiklar påstår. De har patent på en metod för tillverkningen.

Jag förutspår att vi i Polen, och säkerligen liknande i andra länder, kommer att se mer av den här typen av “fy-fan-vad-vi-är-bra”-artiklar i framtiden. Dels för att många finansieringskällor nu ger pengar för att patentera upptäckter, dels för att patent räknas som plus på samma sätt som vetenskapliga artiklar i ansökningar och medelfördelning. (Vad jag tycker om det kan man läsa här.) Men också för att vi nu även får pengar, t.ex. av EU, för att skicka ut pressmeddelanden om vår forskning. IChF har skickat ut högvis med sådana det senaste året. Det är väl för det mesta bra att forskningen även når ut till den tidningsläsande allmänheten, men tyvärr är det ofta pressmeddelandena är väl positivt skrivna, och journalisterna tar den enkla utvägen att i princip kapa dem rakt av utan någon kritisk granskning. Då blir det sensationella rapporter.

Dagens ord är zgłoszenie patentowe – patentansökan.

[1] W. Strupinski, K. Grodecki, et al. “Graphene Epitaxy by Chemical Vapor Deposition on SiC”, Nano Lett. 11, 1786–1791 (2011). (bakom betalvägg)


* Ordet nieziemski översätts till engelska som unearthly, men vad blir det på svenska?


Andra bloggar om , , , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Grafenpatent från Polen