Slut på undantaget


Idag, som i Polen nästan komplett domineras av saligförklaringen av förre påven, så är det också slut på det undantag Tyskland (och Österrike) förhandlade till sig som innebar att medborgare i de nya EU-länderna stängdes ut från den tyska arbetsmarknaden. Idag kan alltså polacker* åka till Tyskland och söka jobb på samma sätt som svenskar och spanjorer. I polska medier har vi hört (mellan påvereportagen) nästan exakt samma reportage som för sju år sedan när Polen gick med i EU. Så och så mycket mer tjänar en sjuksköterska i Tyskland… men glöm inte att levnadskostnaderna också är högre…

Men, som The Economist påpekar, så lutar mycket åt att massutvandringen uteblir. När Storbritannien och Irland öppnade sin arbetsmarknad tog mellan en halv och en miljon polacken chansen till en ny karriär utomlands. Men liksom få polacker kom till Sverige så är det samma barriär till Tyskland. Få polacker talar tyska medan engelska är ett språk de flesta unga har åtminstone grundläggande kunskaper i. Säkert kommer vi att få se skolor som erbjuder intensivkurser i tyska för (tand)läkare och sjuksköterskor, som dem som redan finns på svenska, vilket kanske kan leda till ökad konkurrens för den svenska vården.

Dagens ord är rynek pracy – arbetsmarknad.

* Och de från de andra nya EU-länderna, med undantag för Rumänien och Bulgarien.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.