Święto pracy 1


Idag är det i Polen, liksom i stora delar av världen, en ledig dag. Första maj, eller Święto pracy (Arbetshelgdagen) som den kallas här, firas till minne av Haymarketmassakern i Chicago. Som en dag för arbetarrörelsen var den naturligtvis enormt viktig i socialistländerna inom sovjetsfären och flaggviftande och firande var påbjudet. Stora demonstrationer ordnades med ledande figurer inom partiet som höll tal (ungefär som i Sverige).

Att helgdagen överhuvud taget finns kvar efter socialisttidens fall är kanske lite märkligt. Utan att ha kollat upp detaljerna antar jag att det finns några skiljda anledningar till det. För det första så blev första maj lite av en upprorsdag när Solidaritet och andra sammanslutningar på 80-talet började ordna illegala alternativa demonstrationer. Men viktigare är nog att det helt enkelt är svårt att övertyga folk om att man skall ta ifrån dem en ledig dag, oavsett anledning. Första maj har idag väldigt lite med arbetarrörelsen att göra i Polen, även om det ordnas en del demonstrationer. Mest är det en dag som är bra för att tillsammans med konstitutionsdagen den 3 maj kan man bygga en lång ledighet när vårvädret ofta är trevligt. (I går var det 26 grader och sol. Idag regnar det…)

Sedan 2004 har man dessutom gjort 2 maj till polska flaggans dag, visserligen inte ledig, men det stärker känslan av långhelg. Det är också en blinkning åt att det under socialisttiden inte var tillåtet att flagga på 3 maj, eftersom det är en dag som firar Polens oberoende, något som inte uppskattades av de Moskvatrogna regeringarna. Därför var 2 maj dagen då alla flaggor skulle tas ner. Den dagen kallade då lite skämtsamt vaktmästardagen, eftersom de var tvungna att se till att alla flaggor var nerplockade.

Dagens ord är pochód pierwszomajowy – förstamajdemonstration.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Święto pracy

  • Anonymous

    En anledning till att låta första maj vara en helgdag skulle kunna vara att det är den enda av de hedniska högtiderna som inte kyrkan gjort till sin?<br /><br />Jesper