Daily archives: 2010-05-01


Święto pracy 1

Idag är det i Polen, liksom i stora delar av världen, en ledig dag. Första maj, eller Święto pracy (Arbetshelgdagen) som den kallas här, firas till minne av Haymarketmassakern i Chicago. Som en dag för arbetarrörelsen var den naturligtvis enormt viktig i socialistländerna inom sovjetsfären och flaggviftande och firande var […]