Europride och homorättigheter 1


I går såg jag ett sånt där nyhetsinslag på polsk TV som gör mig så irriterad. Det var ett inslag om Fundacja Mamy i Taty (Stiftelsen mamma och pappa) som under kampropet Cała Polska chroni dzieci (Hela Polen skyddar barnen) vill få politiker och sponsrande företag att ta avstånd från Europride-marchen i Warszawa. Förevändningen till att vilja stoppa den parad som under Lech Kaczynskis tid som borgmästare i Warszawa flera gånger förbjöds är att gay-aktivisterna vill ha lika rättigheter för homosexuella vilket leder först till homoäktenskap och sedan till homoadoptioner, och så kan man inte ha det – barn behöver både mamma och pappa.

Det som gjorde mig så förbannand var för det första att de fick stå nästan helt oemotsagda, och för det andra en liten studentaktivist med stort kors om halsen som förklarade att likkönade föräldrar “inte är naturligt” och att det är bara för att skydda barnen de vill stoppa pride-marchen. Men vi vet ju vid det här laget att det är poplärt att använda omsorgen om barn som slagträ för diverse andra mål.

Fundacja Mamy i Taty har fått en hel del uppmärksamhet det senaste efter att de publicerade ett öppet brev i Rzeczpospolita där en grupp kultur- och vetenskapspersonligheter kräver ett stopp för homoadoptioner och att ansvariga politiker inser att genom att inte tala ut mot Europride så stödjer de genom sin tystnad sådana socialt oacceptabla företeelser som homoäktenskap och homoadoptioner.

Ett barn behöver en mamma och en pappa, skriver de, för att forma deras “värdebild, sociala känsla och bild av män och kvinnor”. Vidare är legaliserad homoadoption att sätta de homosexuellas possesionsönskan över barnens rätt till en familj och leder till att barnen objektifieras. De fortsätter med att i vissa länder i Europa är det olagligt att skriva under ett sånt här brev (vilka länder är det) som kritiserar homosexuellt beteende. Homosexuella aktivister kräver sådana lagar även i Polen vilket hotar yttrandefriheten, och sådana farliga experiment vill de inte ha i Polen.

Jag håller med om att tomtarna bör få skriva vad de vill, men det gör mig ledsen att de får säga sånt här dravel i TV på bästa sändningstid utan att bli mer motsagda. Det är, som The Economists östeuropabloggare skriver, en bit kvar till lika rättigheter för homosexuella i den här delen av Europa. Med tanke på hur den allmänna opinionen i Polen är emot t.ex. homoadoption är det inte något som polska politiker tjänar på att försvara. Jerzy Buzek lyckades nyligen, efter en del påtryckningar, klämma ur sig att

Homophobia is a blatant breach of human dignity that questions fundamental rights, and thus it must be strongly condemned.

Men en positiv sak som Mamy i Taty bidrog till är att det blev lite tal om homosexuellas rättigheter i alla fall. Och i dag, ironiskt nog, uppmärksammar Gazeta Wyborcza en undersökning i Pediatrics som visar att barn som växt upp med två lesbiska föräldrar har normal psykologisk utveckling och t.o.m. bättre skolresultat och mindre sociala problem än genomsnittliga barn.

Dagens andra och tredje ord är gej och lesbijka.

Andra bloggar om , , , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Europride och homorättigheter

  • Matte

    Hmmm, enligt en artickel jag nyligen läste har kycklingar till homosexuella Svan-par (stulna ägg), bättre chans att lyckas överleva och nå reroduktiv ålder…<br /><br />Något att tänka på för konservativa relegionsivrare som tutar i oss att det är en &quot;onaturlig&quot; och farlig företeelse. Farlig? För vem? Barn från hetro förhållanden som tydligen har sämre chans att lyckas i livet (om