Daily archives: 2010-06-09


Europride och homorättigheter 1

I går såg jag ett sånt där nyhetsinslag på polsk TV som gör mig så irriterad. Det var ett inslag om Fundacja Mamy i Taty (Stiftelsen mamma och pappa) som under kampropet Cała Polska chroni dzieci (Hela Polen skyddar barnen) vill få politiker och sponsrande företag att ta avstånd från […]


Nya översvämningar

Wisła stiger igen. Efter regn i söder har floden återigen stigit till larmnivåer. Några av de områden som i maj var översvämmade och där folk just börjat städa upp har översvämmats igen. Samtidigt varnar meteorologerna för nya kraftiga åskväder under slutet av veckan. Just nu är vattennivån 749 cm här […]