Polen 2030


Regeringen Tusk har nyligen presenterat sin rapport om Polen om 20 år. Den innehåller visioner om hur Polen skall se ut år 2030 och en kritisk granskning av dagens Polen. Man har också framställt någon form av luddig handlingsplan för att uppnå de visionerna. Man poängterar att Polen nu är ett mycket annorlunda land än det som tog sig ur kommunismens bojor för 20 år sedan och man hoppas att de kommande 20 åren skall innebära ytterligare moderniseringar. Man skriver bl. a. om Polen av idag:

The innovation needs facing Poland include on one hand the necessity to leverage the development backlogs everywhere the negative burden of past is still quite significant (inter alia undeveloped transportation, IT, and power supply infrastructure, low effectiveness of public institutions, poor innovativeness of Polish science and enterprises) and on the other hand the urge to flexibility in responding to the newly born challenges, for example in the fields of demography, climate change, technological advancements, or globalisation.

För framtiden lägger man upp ambitiösa mål för att Polen skall komma ikapp EU-15 vad gäller BNP och liknande ekonomiska mål. Man vill också lyfta fram Polen som foskningsland och skriver att:

improvement of the output of Polish pupils in the field of natural sciences and maths, in order to place Poland in the group of top 10 OECD countries with regard thereto (in the PISA program); today, in both these disciplines, Polish pupils score below the OECD average)

och

increasing the spendings for R&D up to 4% of GDP annually, of which at least 2% shall account for private grants

Vilket bl.a. skall leda till en

increase in the share of Polish scientific researches in the citation index from ca. 0.5% today up to 3% in 2030, as well as increase in the share of Polish authors in the group of the most frequently cited publications globally from 2 to 10 per 4000 scientists.

Visst låter det bra för oss forskare, men hittills har vi inte sett så mycket av regeringen Tusks vilja att finansiera forskning. Det var ju ett av de områden som man drog in pengar på när finanskrisen slog till.

En engelsk version av rapportens rekommendationer (som innhåller otroligt mycket bla bla bla …) kan man hitta på websidan Polska2030.

Dagens ord är przyszłość – framtid.

Andra bloggar om: ,
.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.