Daily archives: 2009-06-22


Polen 2030

Regeringen Tusk har nyligen presenterat sin rapport om Polen om 20 år. Den innehåller visioner om hur Polen skall se ut år 2030 och en kritisk granskning av dagens Polen. Man har också framställt någon form av luddig handlingsplan för att uppnå de visionerna. Man poängterar att Polen nu är […]