Kris i Öst- och Centraleuropa


Den som följer tidningar kan knappt undvika att bli deprimerad av all svartsyn kring finanskrisen. Den som följer tidningar om den gamla öststatsregionen har det än värre. Flera länder är riktigt djupt i kris, t.ex. Lettland och Ungern. Men när man hör om krisen i Öst- och Centraleuropa är det viktigt att man inte glömmer en sak, som klart påpekas i The Economist; regionen består av många länder med helt olika förutsättningar. När nu EUs toppmöte i helgen beslutade att inte öppna en fond för att understödja Öst- och… så är det en del länder i regionen som inte är så ledsna över det, Polen till exempel.

Den polska ekonomin har hittills klarat sig ganska bra. Sista kvartalet förra året växte den polska ekonomin med 2,9% på årsbasis, jämfört med den svenska krashen på -4,4%. Man är i Polen rädd för att allt tal om kris i hela den ex-kommunistiska regionen skall bli självuppfyllande, därför var man heller inte odelat positiva till ett allmänt öststöd.

Därmed inte sagt att det inte finns problem i Polen. Zlotyn har förlorat i värde jämfört med euron. Det hjälper exporten, men skadar de ganska många polacker som tagit lån i framförallt euro och schweizerfranc. Personligen har det inneburit att vi tvingas vänta med inköp till labbet för att utrustningen nu blivit för dyr. Sedan är budgeten ansträngd, och regeringens beslutsamhet att hålla budgetunderskotten nere för att uppfylla konvergenskriterierna till euron leder till plågsamma nedskärningar. Inte så skoj för oss statligt anställda (som jag är när jag kommer tillbaka till Polen). Man har redan beslutat om att dra ner forskningsanslag.

Som det ser ut så inte katastrofalt än så länge, men knappast kul. Men nog skall vi vara glada att Polen har den stabila regeringen Tusk och inte den Kaczynskiledda cirkusen med Lepper och Giertych i huvudrollerna genom den här tiden…

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.