Daily archives: 2009-03-05


Kris i Öst- och Centraleuropa

Den som följer tidningar kan knappt undvika att bli deprimerad av all svartsyn kring finanskrisen. Den som följer tidningar om den gamla öststatsregionen har det än värre. Flera länder är riktigt djupt i kris, t.ex. Lettland och Ungern. Men när man hör om krisen i Öst- och Centraleuropa är det […]