Forskningsfinansiering i Polen


Eurostats stora forskningsrapport, som presenteras närmare här, är deprimerande läsning för den som forskar i Polen. Inte nog med att den polska regeringen är bland de snålaste i EU vad gäller forskningspengar, endast 0,31% av BNP, den andelen är sjunkande också. Sedan 2000 har anslagen ur budgeten till forskning gått ner med 2,5% (i förhållande till BNP).

Än värre är att nidbilden av Polen tyvärr är sann: Man är ett land som lever på tung industri, jordbruk och servicekontor för internationella företag. Den näringslivsfinansierade delen av forskningen är liten; regeringen står för hela 65% av all forskningsfinansiering. Allt detta gör att det i Polen varje år spenderas 1,4 miljarder Euro på forskning och utveckling. I Sverige, med en fjärdedel så många invånare, satsas det nästan 10 gånger mer.

Vad gäller antalet anställda inom R&D så är de i Polen endast 0,92% av arbetskraften och bara 0,12% inom R&D i näringslivet. Av de 62000 personer i Polen som klassas som forskare är endast drygt 9000 anställda på något företag. Motsvarande siffror för Sverige är 54000 forskare och en majoritet, 37000 på företag.

När det gäller utbildningsläget ser det lite bättre ut. Polen har moderniserat sitt utbildningssystem och 34% av alla 20-29-åringar påbörjar en tertiär utbildning (byråkratiska för universitets-/högskoleutbildning). Det är något färre än i Sverige, men i Polen tar 8% av åldersgruppen 20-29 ut en examen mot endast 5% i Sverige. De polska siffrorna är bland de snabbast växande i EU, särskilt inom naturvetenskap och matematik. Trots den höga utbildningsnivån har Polen färre doktorander än EU-snittet. Det har säkerligen att göra med finansieringssituationen. Det är svårt att klara sig med doktorandlön i Polen.

Tyvärr är det svårt att se någon omedelbar lösning på problemet. Regeringen måste naturligtvis satsa mer på forskning, men dess pengar är begränsade och många andra drar i penningpungen. Därtill är statens bidrag procentuellt sett för stort i Polen. Men att locka till sig forskningsföretag är lättare sagt en gjort. Den massiva polska byråkratin hjälper dock inte till. Ett litet hopp står till EU och deras forskningsprojekt. Kan man kapa åt sig lite pengar därifrån kan det väga upp de saknade polska medlen, men där är också stark konkurrens och helt förlita sig på EU-projekt är vanskligt.

Och som en otrevlig överraskning presenterade regeringen idag sitt krispaket* där de drar in ytterligare 872 miljoner złoty från forskning och högre utbildning.

Dagens ord är nauka – vetenskap.

Andra bloggar om , , . Intressant?

*Krispaketet i Polen handlar inte om att rädda banker/företag eller få fart på ekonomin, utan om att rädda budgeten nu när skatteintäkterna minskar p.g.a. krisen. Regeringen Tusk vill se till att Polen fortsätter att uppfylla konvergenskraven för euron.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.