Daily archives: 2009-02-03


Forskningsfinansiering i Polen

Eurostats stora forskningsrapport, som presenteras närmare här, är deprimerande läsning för den som forskar i Polen. Inte nog med att den polska regeringen är bland de snålaste i EU vad gäller forskningspengar, endast 0,31% av BNP, den andelen är sjunkande också. Sedan 2000 har anslagen ur budgeten till forskning gått […]