Ett polskt internetfenomen


Under det senaste året har ett internetfenomen vuxit fram i Polen: Nasza-klasa. Det är en internetportal/socialt nätverk, liknande Facebook. Nasza klasa betyder vår klass, och portalen syftar till att man registrerar sig på sin skola, i sin klass, och på så sätt håller kontakt med sina gamla klasskompisar. Men man kan naturligtvis liksom på Facebook lägga till andra vänner.

Nasza-klasa grundades i november 2006 av datavetarstudenten Maciej Popowicz och har nu över 7 miljoner användare. Det är mycket! Speciellt med tanke på att det är begränsat till Polen, med 38,5 miljoner invånare, och speciellt med tanke på att det är främst yngre som är registrerade. En gissning är att mer än hälften av alla yngre polacker har sin sida på nasza-klasa. Popowicz blev nyligen Polens yngsta miljonär (f. 1984) när han sålde 20% av portalen till den tyska riskkapital fonden European Founders. Värdet på portalen uppskattas till 15 milj zl.

Nasza-klasa har haft en del bekymmer. Man verkar inte ha förväntat sig en sådan fantastisk tillströmmning av användare och servrarna var länge underdimensionerade och sidan oerhört långsam. Nu har de nyligen uppgraderat sin hårdvara och sidan fungerar snabbare. Nasza-klasa har även kritiserats ur integritetssynpunkt. Många lägger upp klassfoton och bilder på klasskamrater med för- och efternamn, även utan deras samtycke, på klassens hemsida. Till skillnad från i Facebook kan också vem som helst, inte bara dina kontakter, se vilka vänner du lagt till. Att skaffa sig ett anonymt konto på nasza-klasa kan vem som helst göra så det är en fantastisk arena för den som vill undersöka eller registrera sociala nätverk i Polen. Visserligen har användarna själva godkänt detta, men jag skulle själv överväga både en och två gånger innan jag registrarade mig med alla vänner på nasza-klasa.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.