Daily archives: 2008-02-14


Ett polskt internetfenomen

Under det senaste året har ett internetfenomen vuxit fram i Polen: Nasza-klasa. Det är en internetportal/socialt nätverk, liknande Facebook. Nasza klasa betyder vår klass, och portalen syftar till att man registrerar sig på sin skola, i sin klass, och på så sätt håller kontakt med sina gamla klasskompisar. Men man […]