Språkförbistring från Gahrton 4


Via Dennis ser jag att Per Gahrton har lyckats klämma in en helt obegriplig debattartikel i Sydsvenskan. Gahrton verkar mena att EU behöver ett lingua franca, och att detta i princip kan vara vilket språk som helst, förutom engelska. Gahrton tycker att man kan följa det israeliska exemplet och återuppliva ett gammalt språk, latin, eller att ta ett konstgjort, esperanto (varför inte klingonska eller quenya?). Annars, tycker han måste vi ta ett modernt språk som inte är “upptaget” av någon annan supermakt. Detta språk skall vara “spritt och med lång historia som andraspråk i stora delar av regionen. I det fallet kan knappast något språk slå franskan.

Två saker (minst) finner jag oförklarade: Varför lyfts just franskan fram på detta sätt? Spanska är ju betydligt lättare att lära sig, talas av fler människor runt om i världen. Tyska är officiellt språk i tre EU-länder plus Schweiz och talas av 100 miljoner människor i Europa. Att franska en gång var det dominerande språket inom EU-byråkratin ser jag inte som ett argument. Den andra oförklarade frågan är naturligtvis vad man har emot engelska. Det verkar främst vara att man talar det i USA. Nå, USA är en av EU:s främsta allierade och främsta handelspartner. Är det inte bra om våra representanter förstår varandra? Fast, skriver Gahrton, det vore ju att “kapitulera för marknadskrafterna”. Vi har inte bestämt, i demokratisk ordning, att engelska skall talas i EU, skriver han vidare. Mig veterligen har vi heller aldrig bestämt att svenska skall talas i Sverige och franska i Frankrike.

Jag tror att det mesta av engelskbashandet grundar sig i vanligt USA-hat och anti-kommersialism. Om nu “marknaden” verkar föredra engelska måste naturligtvis klåfingriga politiker på vänsterkanten bestämma något annat, för marknaden kan ju aldrig ha rätt!

Dagens ord är język som betyder språk, men också tunga.

Andra bloggar om: , , , , Intressant?


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 thoughts on “Språkförbistring från Gahrton

  • Harald Korneliussen

    "varför inte klingonska eller quenya?"<BR/><BR/>Fordi de ikke er laget for formålet? (De har også tilhengere målt i titalls. For esperanto er det tross alt titusentalls).<BR/><BR/>Jeg tror nok ikke at Per Gahrtons begrunnelser eller argumenter er gode, men det finnes gode grunner til å enes om et felles administrativt språk (og det kan godt være engelsk for min del). EU har enorme

  • mj

    Ett av de allra bästa sätten att få folk i allmänhet att totalt tappa förtroendet (det som finns) för EU är att införa ett byråkratspråk som inte talas någon annanstans. <BR/><BR/>EU-byråkrat: "…otnay etyay, oughthay enissoonvay afterway, adhay away idscadkay uttendedbay away andblay oldway isaacway…"<BR/>Man på gatan: "Det där är bara trams! Nu skiter jag i det här!"<BR/><BR/>Tanken med ett

  • mj

    Och att spanska är lättare än franska baserar jag helt på mina egna (begränsade) försök att lära mig dem. 😉