Daily archives: 2007-08-13


Språkförbistring från Gahrton 4

Via Dennis ser jag att Per Gahrton har lyckats klämma in en helt obegriplig debattartikel i Sydsvenskan. Gahrton verkar mena att EU behöver ett lingua franca, och att detta i princip kan vara vilket språk som helst, förutom engelska. Gahrton tycker att man kan följa det israeliska exemplet och återuppliva […]


Polsk riksdag 2

Sällan har det svenska uttrycket om polsk riksdag som en kaotisk situation varit mer passande. Den nuvarande polska regeringen, som leds av partiet Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Lag och ordning), under Jarosław Kaczyński tillsammans med de mindre partierna Liga Polskich Rodzin (LPR, Polska familjeligan) och Samoobrona (Självförsvar), är stabil som […]