Microorigami


Sedan en tid tillbaka finns “editor’s suggestions” bland artiklarna i Physical Review Letters (PRL). Varje vecka väljer de ut ett fåtal artiklar som anses som särskilt intressanta och välskrivna artiklar. Detta för att öka läsandet mellan olika discipliner En mer populärvetenskaplig beskrivning (passande studenter och forskare inom hela fysikområdet) publiceras av en del artiklar i Physical Review Focus. Dessa är fria även för icke-prenumeranter. Det är väl värt att ta en titt på de rekommenderade artiklarna och även spana in Focus. De flesta artiklarna är mycket väl förklarande och förståeliga även för dem utanför det direkta fältet, något som vanligen inte är fallet med Letters.

En av veckans utvalda artiklar handlar om hur man med hjälp av kapillärkrafterna hos evaporerande vattendroppar kan få små membran att vika sig i intrikata former (PRL 98, 156103 (2007)). En urtuff video finns också i motsvarande Focus-artikel. Genom att beräkna de motverkande krafterna som kommer från vattnets ytspänning som försöker dra ihop strukturen så mycket som möjligt, och membranets elasticitet som försöker att dra ut det igen kunde de förutsäga hur den slutgiltiga strukturen skulle komma att se ut.

Mer om: , , .

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.