Daily archives: 2007-04-16


Microorigami

Sedan en tid tillbaka finns “editor’s suggestions” bland artiklarna i Physical Review Letters (PRL). Varje vecka väljer de ut ett fåtal artiklar som anses som särskilt intressanta och välskrivna artiklar. Detta för att öka läsandet mellan olika discipliner En mer populärvetenskaplig beskrivning (passande studenter och forskare inom hela fysikområdet) publiceras […]