Landskapsgrundämnen 2


Billingen Svenska Nationalkommittén för kemi har lagt upp en sida på nätet där man presenterar landskapsgrundämnen, som de mer kända landskapsblommorna. Västergötland har fått uran som sitt grundämne på grund av de rika uranförekomsterna i alunskiffer. I berget Billingen utanför Skövde bröts uran på 60-talet i Ranstad. Utvinningen, som skedde i ett dagbrott, lades ner på grund av den dåliga lönsamheten. Omkring 200 ton uran utvanns i Ranstad.

Med med dagens höga priser på uran och motståndet mot kol- och oljeeldning har uranbrytning i Sverige åter blivit aktuellt. Men naturligtvis finns också motstånd mot planerna.

Jag tycker att landskapsgrundämnena är en utmärkt idé, och då sidan har bra beskrivningar av ämnena och motiveringar till valen lär man sig något på köpet…

Mer om: , , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Landskapsgrundämnen