Daily archives: 2007-04-25


Landskapsgrundämnen 2

Svenska Nationalkommittén för kemi har lagt upp en sida på nätet där man presenterar landskapsgrundämnen, som de mer kända landskapsblommorna. Västergötland har fått uran som sitt grundämne på grund av de rika uranförekomsterna i alunskiffer. I berget Billingen utanför Skövde bröts uran på 60-talet i Ranstad. Utvinningen, som skedde i […]