Grundlag… Pfft!


När regeringsrätten i somras sedan knäppte Kriminalvården på näsan angående porrförbjudet för sexdömda så krävdes en lagändring. Det var bara det att Lagrådet kritiserade lagförslaget för att det bröt mot den grundlagsstadgade informationsfriheten. Detta har nu inte hindrat Justitieminister Ask att lägga fram ett förslag som förbjuder allt som “ger näring åt destruktivt beteende” hos fångarna (eller klienter som Kriminalvården föredrar att kalla dem).

Oavsett det faktum att det inte finns några belägg för att porr “ger näring åt destruktivt beteende” så visar ju det lagda förslaget att lagrådets omsorg om grundlagarna är något som i bästa fall ses som ett mindre irritationsmoment. Man kan uppenbarligen skita i vad de tycker. Följaktligen bör man ställa sig frågan vad grundlagarna är bra till över huvud taget! Vi har ingen instans som vettigt upprätthålla dem; de verkar inte betyda någonting i skyddsväg för fri- och rättigheter. Kort sagt; de är värdelösa och kan lika gärna avskaffas.

Regeringen hävdar (naturligtvis) att lagförslagen inte strider mot grundlagen för att man får begränsa informationsfriheten för att förebygga brott. Men här finns ju inget annat än regeringens ord som belägg för att porr skulle orsaka brott (vilket är det man implicit hävdar genom att mena att förbudet skulle förebygga brott). Om man inte kräver mer än det som belägg för att åsidosätta grundlagen så är man ju återigen tillbaka på ruta ett: lita på oss, vi är professionella politiker! I lagförslaget står dessutom att det räcker att en tidning “kan antas motverka den behandling som den intagne genomgår” för att den skall kunna förbjudas. Det är rätt vagt…

Jag är inte jurist, men jag kan inte se någon annan tolkning av att man, från lagstiftarhåll, jämt och ständigt agerar som om grundlagarna vore ett slags rekommendation. Grundlagarna finns för att de skall gälla över andra lagar, de skall hindra politisk klåfingrighet. När inte så är fallet har de inget värde och kan tas bort. Det falska skydd som dagens grundlagar ger är en chimär och är till inget gott.

Ta bort uppenbarhetskravet och inrätta en författningsdomstol. Nu!

Dagens ord är sąd, domstol.

Andra bloggar om: , , , , . Intressant?

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.