Daily archives: 2007-08-28


Grundlag… Pfft!

När regeringsrätten i somras sedan knäppte Kriminalvården på näsan angående porrförbjudet för sexdömda så krävdes en lagändring. Det var bara det att Lagrådet kritiserade lagförslaget för att det bröt mot den grundlagsstadgade informationsfriheten. Detta har nu inte hindrat Justitieminister Ask att lägga fram ett förslag som förbjuder allt som “ger […]