Att läsas eller att köpas 11


Professor emeritus Jan Trost har en märklig debattartikel i dagens DN. Han menar att om läroböcker inte upphovsrättsskyddas kommer ingen att författa läroböcker mer, för “[v]em skulle klara av att bevara sin entusiasm i författandet av läroböcker om de kunde kopieras hur som helst?”. Jag hoppas att det är rätt många. De blygsamma upplagor som de flesta (avancerade) fackböcker publiceras i ger inga stora pengar åt författarna. Därtill kunde man ju hoppas på att de flesta forskare brinner tillräckligt för sin forskning och sitt ämne för att de skall vilja se kunskapen spridd så mycket som möjligt.

För ärligt talat, en hel det facklitteratur är löjligt dyr. Det beror på små upplagor och få potentiella läsare. Titta bara på boken jag läser nu, som klockar in på en bit över 100 Euro. Det finns inte en student som kommer att köpa den. Jag läser institutionens ex. Om någon student behöver den lånar han/hon ett ex där det går, eller kopierar. Vare sig man får eller ej. För den som är intresserad finns en pdf-variant.

Men, det är ju trevligt att Trost i alla fall är öppen med att det inte är för läsarna han plitar ner sin statsfinansierade forskning.

PS. För övrigt skall man inte se ner på gammal kurslitteratur. En del böcker har med rätta blivit klassiker, Goldstein, Sakurai, Jackson… Någon föreslog tom att definitionen på en fysiker är någon som lärt sig elektrodynamik från Jackson.

Andra bloggar om: , .


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

11 thoughts on “Att läsas eller att köpas

 • Magnus Andersson

  Du skriver att de blygsamma upplagorna kan ändå ingen leva av. Du borde veta att på en kurs så köper trots allt hälften eller så av studenterna kurslitteratur, och detta sker i hög grad för att kopiering är förbjuden. Men utan upphovsrätten skulle inte ens förlag ha rätten till en bok och författaren skulle således gå miste om alla intäkter på försäljning, så även om böcker skulle säljas i samma

 • Magnus Andersson

  Förtydligande: Oavsett om kopieringen är stor eller liten är det upphovsrätt som möjliggör för en författare att få ersättning. Ersättningen är för övrigt ganska stor för sådana som Jan Trost. Det kan jag lova dig. (Jag själv och många bekanta har böcker av honom.)<BR/><BR/>Men framför allt finner jag det osympatiskt att inte tillerkänna en författare rätten till ekonomisk ersättning. Verkligen

 • mj

  Var i mitt inlägg hittade du någonting om borttagen upphovsrätt? <BR/><BR/>Det jag främst vände mig mot var Trosts beskrivning av upphovsrätt som huvudsakligt motiv till författande. Sedan kan jag inte se varför Trosts artikel skulle motivera en upphovsrätt till 70 år efter hans död.<BR/><BR/>För övrigt verkar ju situationen rätt annorlunda på sociologen jämfört med på fysik. För Trost verkar ju

 • Anonymous

  Magnus Andersson:<BR/><BR/>Tror du på allvar att folk köper böcker/kurslitteratur för att det är förbjudet att kopiera? <BR/><BR/>Och att ett förlag inte skulle ha rätt till boken är ju precis tvärt om. Om det är ok att kopiera den kan ju alla förlag trycka den.<BR/><BR/>O’reilly (http://www.oreilly.com) trycker bla böcker med Creative Commons. Enligt dig är det omöjligt.<BR/><BR/>Sen är det inte

 • Anonymous

  Allt för hårda licenskrav från vetensenskapliga tidskrifter är idag ett ganska stort problem när det gäller att sprida kunskap till allmänheten. För att bli publicerad så måste författarna ofta lova bort en ensamrätt. Ett universitet eller en institution med lite pondus stryker sådana klausuler och publicerar själva i ett arkiv på nätet. <BR/><BR/>För datorprogram så finns det ett undantag i

 • mj

  Jonas:<BR/>Jag håller med om att tillgängligheten till vetenskapliga artiklar är alltför begränsad. Där jag sitter nu har jag t.ex. inte elektronisk tillgång till Nature-artiklar förrän ett år efter publicering. <BR/>Men, som sagt, är man tillräckligt stor kan man undantas från reglerna om att behöva ge upp upphovsrätten. Främst gäller det amerikansk offentligt finansierad forskning. Google

 • Magnus Andersson

  Anonym: <I>"Tror du på allvar att folk köper böcker/kurslitteratur för att det är förbjudet att kopiera?"</I><BR/><BR/>Jag inte bara tror det på allvar. Jag vet att det är så. Om det varit fullständigt fritt att kopiera hade t ex inte kopieringsföretagen i Göteborg slagit igen. När de slog igen började studenter att kopiera på företag och ta beställningar, men då tog dessa masskopierande

 • Magnus Andersson

  mj: Först det sista: Vad menar du med att jag bygger upp en halmgubbe? Jag konstaterar att du ogillar försvaret av upphovsrätten eftersom du anser att litteraturen är för dyr samt eftersom du tror att ändå ingen författare borde ha intäkterna från sin bok, då dessa sysslar med anant i den akademiska världen.<BR/><BR/>Har jag missförstått något och vad var min halmgubbe?<BR/><BR/><BR/>Att trost

 • mj

  Återigen: Jag skrev inget i inlägget om att upphovsrätten måste bort. Det jag tyckte var så störande var att Trost verkade tycka att bokens försäljningsinkomster är enda anledningen till att man författar kursliteratur. Eller i förlängningen, då han verkar presentera sin forskning huvudsakligen i bokform, publicerar sin forskning över huvud taget.<BR/><BR/>Jag tycker att författaren naturligtvis