Daily archives: 2007-08-17


Att läsas eller att köpas 11

Professor emeritus Jan Trost har en märklig debattartikel i dagens DN. Han menar att om läroböcker inte upphovsrättsskyddas kommer ingen att författa läroböcker mer, för “[v]em skulle klara av att bevara sin entusiasm i författandet av läroböcker om de kunde kopieras hur som helst?”. Jag hoppas att det är rätt […]