Underkänt i samhällskunskap 1


Rektorn på Ytterbyskolan liksom Skolverket underkänns omedelbart, retroaktivt, i samhällskunskap. Detta enligt ett beslut av Skolverket att felaktiga åsikter kan vara grund för att inte ge betyg i detta ämne. I betygsbedömningen i samhällskunskap sägs bland annat att eleverna skall “…förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle vilar på samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt”. Eftersom både rektor och Skolverket visat en slående oförståelse för de grundläggande demokratiska värdena bör de underkännas i samhällskunskap!

En av demokratins alra mest grundläggande principer är åsiktsfriheten. Man har rätt att vara idiot! Man har rätt att tycka att att invandrare borde kastas ut och att “den vita rasen” är överlägsen andra. Att förbjuda dessa åsikter får dem inte att försvinna. Det är inte en bra strategi för att bekämpa rasism. Likaså betyder det inte att man inte kan “tillämpa ett demokratiskt arbets- och beslutssätt” bara för att man inte gör det. Man har rätt att tycka att diktatur är bättre än demokrati.

I sitt förtydligande till beslutet skriver skolverket att

Det är elevens kunskaper och förmåga som ska bedömas vid betygsättningen – inte elevens åsikter eller beteende […] Betygssystemet måste tillämpas på ett för alla elever rättssäkert sätt.

Men skolverket skriver också i sin “Frågor och svar-avdelning” att “När betyget väl är satt finns ingen möjlighet att överklaga det.” Vem skall då garantera att systemet är rättssäkert?

Det mest slående i hela diskussionen är att alla ständigt talar om vikten av demokrati. Demokrati hit, demokrati dit. Samtidigt verkar samma personer inte förstå att demokrati i sig bygger på rätten att få utrrycka sina åsikter, också kontroversiella sådana. Man vill främja demokrati, men förstår inte att man hackar sönder dess fundament när man skär i yttrande-, press- och åsiktsfrihet.

Jag vidhåller, underkänt skolverket!


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Underkänt i samhällskunskap

  • Lundensis

    Nej, demokrati är att den största gruppen bestämmer över mitt liv, min tid och min egendom. Jag gillar således inte demokrati.<BR/><BR/>Yttrandefrihet är just yttrandefrihet.<BR/><BR/>Tycker bara demokrati-begreppet har blivit för luddigt, that’s all.