Daily archives: 2006-05-10


Underkänt i samhällskunskap 1

Rektorn på Ytterbyskolan liksom Skolverket underkänns omedelbart, retroaktivt, i samhällskunskap. Detta enligt ett beslut av Skolverket att felaktiga åsikter kan vara grund för att inte ge betyg i detta ämne. I betygsbedömningen i samhällskunskap sägs bland annat att eleverna skall “…förstå de gemensamma och grundläggande demokratiska värden som vårt samhälle […]