Insinuationernas mästarinna


Efter att ha hört Socialdemokraternas egen spindoktor Marita Ulfskog på radio i morse kom jag att tänka på George Orwells roman “Burmese Days”. Ulfskogs uttalande påminner mig om U Po Kyin, “Subdivisional Magistrate of Kyauktada”, som vill förstöra den gode doktorn Veraswami. Detta genom att attackera hans karaktär och hans trovärdighet, men aldrig genom anklagelser som man kan försvara sig emot. Ulfskog talar vagt i fraser som “Någon har funnits där…”, “Underliga sammanträffanden” och “en skugga som följt oss”, men hon aktar sig noga för att uttala några som helst konkreta anklagelser.

“But, damn it, this is ridiculous! Surely you can defend yourself somehow?”
“How can I defend myself when I can prove nothing?”
Flory understood well enough […]. He was used to these nebulous conflicts, in which suspicion counts for more than proof, and reputation for more than a thousand witnesses.

Det är en lysande strategi som är nästan oantastlig. Och det är en strategi som Ulfskog ofta använder sig av. Alldeles oavsett om hennes version i det aktuella fallet är sann eller ej så är det ett mycket smutsigt sätt att debattera. Vi får se om det går i valet som i Orwells bok:

Dr. Veraswami was ruined, even as he had foreseen. […] U Po Kyin waited the necessary time, and then struck again, harder than ever. It was barely threee months before he had fixed in the head of every European in Kyauktada that the doctor was an unmitigated scoundrel. No public accusation was ever made against him—U Po Kyin was most careful of that.

Andra bloggar om: , , , , , . Pingad till intressant.se.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.