Hur var det med jobben?


I Duellen mellan Reinfeldt och Persson i TV4 gjorde den senare ett stor nummer av att den svenska arbetsmarknaden är den bästa av alla världar. 550 nya jobb skapas varje arbetsdag enligt Person som varnade för att riskera detta för borgarnas farliga experiment. 550 nya jobb per arbetsdag betyder runt 110.000 jobb per dag, men istället minskar antalet anställda, och i den privata sektorn har i princip inga jobb skapats, netto, sedan 50-talet. Detta kan man se i en mycket intressant artikel i senaste numret av The Economist, “The Swedish model; Admire the best, forget the rest

Enligt en undersökning av McKinsey Global Institute ligger Sveriges verkliga arbetslöshet på mellan 15 och 17%, långt ifrån de (s)-manipulerade 4%:en. Annat noterbart i artikeln är en nyligen genomförd undersökning som visar att effektiviteten i den svenska offentliga sektorn är sämst i OECD.

Det är sådant som man inte existerar i Perssons polerade valvärld där det till största delen handlar att via nya bidrag muta folk med deras egna pengar att rösta på (s). Men som The Economist noterar “For their part, the Social Democrats’ programme amounts to no change.”

Andra bloggar om: , , , . Pingad till intressant.se.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.