Det dunkelt skrivna


Jag upptäckte just att Amazon.com har börjat publicera läsbarhetsindex för en del av de böcker de säljer (de med möjligheten till “Search Inside”). Tre olika index publiceras, Fog, Flesch och Flesch-Kincaid. Det första och sista har en skala omvandlad till utbildningstid, Fog till antal år och F-K till amerikansk “grade”. Nämnda index bygger på att långa meningar är svåra, och att långa ord är svåra. De tar inte hänsyn till vilka ord.

Vad finner man då? Jo, att en hel del böcker som jag anser “svåra” ofta har förvånansvärt låg komplexitet mätt med Amazons index. Tex James Joyces “Ulysses” beskrivs som en mycket enkel bok som borde förstås av en 7e-klassare.En annan, erkänt “svår” bok, “Tractatus Logico-Philosophicus” av Wittgenstein hamnar också på den enkla delen av läsbarhetsskalan. Något värre än Joyce, men inte så särdeles avancerad. En medelgymnasist borde inte ha så stora problem med den. Av detta kan man utläsa (åtminståne) två saker. För det första att läsbarhetsindex inte är ett mått på hur läsbar en text är, om man med läsbar menar att den som läser också skall få ut något av texten. För det andra kan man dra slutsatsen att avancerade idéer inte behöver uttryckas med ett “svårt” språk. Dett är något som författere till vetenskapliga artiklar bör ta i beaktande. Som Francis Crick uttryckte det “There is no form of prose more difficult to understand and more tedious to read than the average scientific paper”. Och visst är det så. De flesta artiklar är oerhört tråkiga och svårgenomträngliga, även då man rör sig inom sitt expertisområde. Skulle man råka plocka upp ett biologipapper eller liknande är man helt borta…

Detta togs upp in en mycket läsvärd artikel i Nature (J. Knight, Nature 422, 376-378, 2003), Clear as Mud, där de bland annat kritiserar de klassiska läsbarhetsindexen och introducerar ett nytt, kallat LEX, som också tar hänsyn till vilka ord som används, inte bara hur långa de är. Man passar också på att dela ut en känga åt alla de forskare vilkas ogenomträngliga texter försvårar utbyte av resultat över diciplingränserna och framför allt till allmänheten.

Så till sist, vad är en svår bok? Jag surfade en stund, och hade svårt att hitta en svå bok. Såväl Arfken som Sakurai och Jackson är ganska “lätta”, men till slut hittade jag i min bokhylla Karl R. Popper “The Open Society and Its Enemies” som jag kan intyga är rätt jobbig.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.