Daily archives: 2006-02-24


Det dunkelt skrivna

Jag upptäckte just att Amazon.com har börjat publicera läsbarhetsindex för en del av de böcker de säljer (de med möjligheten till “Search Inside”). Tre olika index publiceras, Fog, Flesch och Flesch-Kincaid. Det första och sista har en skala omvandlad till utbildningstid, Fog till antal år och F-K till amerikansk “grade”. […]