Att tortera eller att inte tortera… 2


I NY Times kunde man läsa om hur kanadensisk domstol frikänt den man som på felaktiga uppgifter snappades upp av USA när han var på väg hem från semestern, skickades iväg till Syrien där han i ett år hölls inspärrad och torterades innan Syrierna insåg att han inget visste om al-Qaida.
Samtidigt pågår i USA nu en debatt om hur terroristfångar skall ställas inför rätta, vilka “speciella förhörsmetoder” som skall vara tillåtna, och om man behöver behandla misstänkta terrorister i enlighet med Genevekonvetionen. Att en sådan debatt över huvud taget pågår i landet som påstår sig vara den fria världens ledare och kallar sig “land of the free, home of the brave” sätter en märklig standard för världens mindre nogräknade ledare. Oavsett vilken utgång det blir så är en stor del av skadan skedd. Det är alldeles uppenbart att USA, och med dem också vi, kommer att ha svårt att kuna hävda någon “moral high ground” i fortsättningen.

Och bara för att understryka vilken skendiskussion som pågår om terroristmisstänktas1 rätt till rättslig prövning kan man läsa att senaten idag avslog, med siffrorna 48-51, ett förslag om att låta terrormisstänkta som tagits till fånga kunna begära rättslig prövning av sin fängsling. Det spelar alltså ingen roll vilka regler man beslutar om för att döma de terrormisstänkta. Tror man inte att man lyckas få de dömda kan man bara hålla dem inspärrade i all evighet i alla fall. Senatorn Arlen Specter kommenterar

“What this bill would do is take our civilization back 900 years,” to before the adoption of the writ of habeas corpus in medieval England

Det är beklämmande att se hur vi gång på gång låter våra fri- och rättigheter beskäras av dem som hävdara att de försvarar dem. På femårsdagen av 9/11 sa president Bush

Dangerous enemies have declared their intention to destroy our way of life.

Och de lyckas. Varje gång vår rädsla eller önskan om säkerhet får att rucka på de grundläggande principerna för ett demokratiskt samhälle ger vi den farliga fienden ytterligare en liten seger.

1 Många skriver här “terroristers”, som om det var något som redan är fastslaget att de tillfångatagna är skyldiga. För att inte nämna hur svårt det överhuvudtaget är att definiera vad terrorism är.

Andra bloggar om: , , . Pingat till intressant.se.


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Att tortera eller att inte tortera…

  • Magnus

    Jag instämmer i och för sig gärna i kritiken av de förhörsmetoder etc. som den föreslagna lagen ger utrymme för. Samtidig bör man dock vara medveten om att nuvarande lagförslag är ett resultat av att tidigare behandling av dessa fångar fått smäll på fingrarna av USA:s Högsta domstol. Denna lag, ehuru bristfällig, är ett steg i rätt riktning: Det skapar ett rättsutrymme där tidigare inget funnits,

  • mj

    Du missförtår mig. Jag kritiserar inte alls arbetet med att skapa ett lagrum där det tidigare saknades. Det jag kritiserar är att man skapade hålet från början, och att när man nu, efter att man, som du skriver, fått smisk, skall täcka till hålet så gör man allt för att behålla vissa luckor öppna.<BR/><BR/>Och det <I>är</I> en skamfläck för en rättsstat att diskussionen ens behöver hålla.