Daily archives: 2006-09-28


Att tortera eller att inte tortera… 2

I NY Times kunde man läsa om hur kanadensisk domstol frikänt den man som på felaktiga uppgifter snappades upp av USA när han var på väg hem från semestern, skickades iväg till Syrien där han i ett år hölls inspärrad och torterades innan Syrierna insåg att han inget visste om […]