Brevet till Obama


Det har rapporterats vitt och brett om brevet till Obama som författats av bland andra Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Aleksander Kwaśniewski m.fl. Brevet, som publicerades i Gazeta Wyborcza fick mycket uppmärksamhet på grund den dignitet dess undertecknare har. I pressen läses det som en varning till Obama över Ryssland; förbättrade relationer – bra, men inte till vilket pris som helst, för att citera nuvarande polske presidenten Kaczyński som stödjer undertecknarna, men som inte är en av den själv. En stor del av brevet handlar om att de transatlantiska banden riskerar att försvagas om inte USA visar att man bryr sig mer om centraleuropa. Man skriver att

As the new Obama Administration sets its foreign-policy priorities, our region is one part of the world that Americans have largely stopped worrying about. Indeed, at times we have the impression that U.S. policy was so successful that many American officials have now concluded that our region is fixed once and for all and that they could “check the box” and move on to other more pressing strategic issues.

och varnar för att det inte är så. Regionen har problem och står vid ett vägval. Och i detta håller de tidigare så starka transatlantiska banden på att brytas upp. Dels på grund av att en ny generation ledare tar över som inte till lika stor del präglats av livet bakom järnridån och det stöd man hade av USA då. Dels på grund av den försvagning av NATO som är det främsta transatlantiska samarbetsorganet. Framförallt är det Amerikas veka hållning under förra årets krig i Kaukasus som skakat centraleuropas förtroende för organisationen. Och här kommer man in på brevets kärnpunkt – rädslan för det Putinska Ryssland som är

back as a revisionist power pursuing a 19th-century agenda with 21st-century tactics and methods.

Vidare varnar man för Rysslands “creeping intimidation and influence-peddling in the region” bland annat vad gäller raketskölden, gasen och så vidare. För att stärka de transatlantiska banden och hålla stånd mot Ryssland lägger man fram ett antal punkter. Bland annat ett stärkande av NATO och en riktig strategisk utvärdering där det ryska hotet är en del. Vidare slår man fast att raketskölden är en strategisk och teknisk förhandlingsfråga mellan USA, Polen och Tjeckien och att man inte får ge efter för Rysslands påtryckningar. Sedan går man vidare och talar om vikten att Europa talar med en röst i utrikesfrågor samt en utveckling av energisäkerhetsfrågorna, i synnerhet att göra sig mindre beroende av rysk gas. Man avslutar med att kritisera den amerikanska visa-policyn där medborgarna i de nya EU-länderna behöver visum för att besöka USA.

Min tanke när jag läser brevet är att det är feladresserat. Det borde istället ha skickats till Berlin, London och Paris. Där sitter de starkaste motståndarna till ett starkare NATO. Det är inom EU man inte har bestämt sig för någon hållning mot Ryssland, med Putinkramare som Berlusconi och förre kanslern Schröder. Därför tycker jag också att tolkningen som en kritik mot Obama är felaktig. Snarare hoppas man på hans hjälp att reda ut inom-europeiska bekymmer och rätta till gamla problem. Det var ju under Bush som Georgienkriget bröt ut och även under hans period dels visakraven skärptes efter 9/11 och dels det beslutades att “det nya Europa” inte skulle omfattas av visa waiver-programmet. Detta retade polackerna enormt, framförallt med tanke på hur man skickat soldater både till Afghanistan och Irak.

The Economist kommenterar brevet med att i motsats till Washington Posts uppmaning till Obama att inte vara naiv (ett ord som inte nämns i brevet) är det brevskrivarna själva som verkar lite naiva. Man skriver om punkterna som tas upp i brevet att

It is all fine stuff. The administration’s eastern Europe policy is indeed worryingly vague. But the letter risks sounding plaintive and naïve. Supporting Mr Walesa in the 1980s was both a noble cause and helped speed the Soviet empire’s demise. But Russia does not pose the existential threat to America that Leonid Brezhnev’s Soviet Union once did. Sadly, other stuff matters more.

Till viss del håller jag med FAZ tolkning (artikeln bakom betalvägg men refererad av Gazeta) att det är ett “historiskt trauma” som ligger bakom; man är rädda att om USA börjar byta principer mot realpolitik kommer Centraleuropa att återigen hamna på pottkanten som vid Jalta 1945. Man har helt enkelt inte förtroende i EUs politiska styrka. Sålunda borde brevet snarare läsas som en kritik mot europeiska ledare än mot USA. Samtidigt skall man inte underskatta de historiska lärdomarna. Inga vet bättre än de centraleuropeiska länderna att man behöver se upp med ett nyexpansivt Ryssland. Att man sedan hoppas att Obama skall vara tydligare i sin ställning mot Ryssland är uppenbart, men jag tror inte att man (ännu) kan anklaga honom för att vara naiv eller eftergiven. The Economist skriver

Mr Obama has few illusions about Mr Putin. “I found him tough, smart, shrewd, very unsentimental, very pragmatic. And on areas where we disagree, like Georgia, I don’t anticipate a meeting of minds anytime soon.”

och vidare

Mr Obama was not gulled into giving Russian leaders cloying praise. He brushed off attempts to trade influence in eastern Europe for help on issues such as Iran.

Som en sidokommentar kan man se brevet som en skillnad i Lech Wałęsas ställning utomlands och i sitt hemland. Utomlands är han hjälten som klättrade över en mur och räddade öststaterna ur socialismens grepp. I Polen har hans gloria halkat ner lite. Under sin period som president misskötte han ämbetet ordentligt och han förlorade valet 1995 knappt till Aleksander Kwaśniewski. Fem år senare fick han mindre än en procent av rösterna. Sedan dess har han mestadels hållit sig utanför dagspolitiken. Det och de återkommande attackerna från IPN och Kaczor har stärkt hans aktier i folks ögon. Så även om många skakade på huvudet åt hans inblandning med Libertas i sommarens EU-val visar undersökningar att han åter är en av de mest betrodda politikerna i Polen. Fast det beror nog mycket på att han inte är aktiv politiker. Om han på allvar gick in i politiken igen skulle nog folk påminna sig om hans mindre framstående sidor också.

Dagens ord är list – brev.

Andra bloggar om: , , , , , . Intressant?

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.