Daily archives: 2009-07-17


Brevet till Obama

Det har rapporterats vitt och brett om brevet till Obama som författats av bland andra Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Aleksander Kwaśniewski m.fl. Brevet, som publicerades i Gazeta Wyborcza fick mycket uppmärksamhet på grund den dignitet dess undertecknare har. I pressen läses det som en varning till Obama över Ryssland; förbättrade […]