Morbida idéer 2


Är det bara jag som tycker att det här är lite morbit (vad är t-formen av morbid)?

Jag hoppas att en del av Johannes Paulus II:s kropp kommer till vår kyrka i Długopol.

Det kunde man läsa i gårdagens tidning med anledning av att man hoppas på att reliker av den förre påven skall börja delas ut. Ett tiotal präster i Polen och hundratals runt om i världen har uttryckt intresse för delar av förre påven. Tydligen har delar av hans klädedräkt börjat delas ut tillsammans med bönekort där man ber för hans kanonisering, men kläder är bara en andra rangens relik. Första rang är delar av ett helgons kropp.

Man skall kanske inte förvånas, inte med en religion som inkluderar både kannibalism och vampyrism.

Dagens ord är ciało – kropp


Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 thoughts on “Morbida idéer

  • rumcajs

    i Polen har man en lång tradition av att ta hem hjärtan…där ligger själen…<BR/>tex Fryderyk Chopin har sitt hjärta i Polen…och många andra,<BR/>i Polen är man bara intresserad av hjärtan,