Daily archives: 2008-04-08


Morbida idéer 2

Är det bara jag som tycker att det här är lite morbit (vad är t-formen av morbid)? Jag hoppas att en del av Johannes Paulus II:s kropp kommer till vår kyrka i Długopol. Det kunde man läsa i gårdagens tidning med anledning av att man hoppas på att reliker av […]