Daily archives: 2009-12-07


Patenthets 4

Har sett att Rick Falkvinge skriver om patent. Det är något som är aktuellt på vårt forskningsinstitut också. Vi har en “scientific director” (svenska?), vi kan kalla honom H, som är besatt av bibliografiska data. Impact factors, antal citeringar… allt räknas samman enligt en komplicerad modell så att varje forskare […]