Monthly archives: April 2008


FRA-lagen

Som många bloggare uppmärksammat (här HAX) kommer FRA-lagen att tas upp till omröstning igen nån gång under våren/sommaren. Det finns en klar riksdagmajoritet för förslaget, bl.a. genom (s) och (m). Det verkar svårt att se hur det fullständigt horribla förslaget skall kunna stoppas, trots att en majoritet av väljarna troligen […]


Salig Karol?

I morgon är det 3-årsdagen av Karol Wojtyłas, eller förre påvens Johannes Paulus II, död. I Polen spekuleras det i om den nuvarande påven Papa Ratzi kommer att ta tillfället i akt att saligförklara Wojtyła. Andra menar att det är för tidigt och att man kommer att få vänta ytterligare. […]