Daily archives: 2008-04-01


Salig Karol?

I morgon är det 3-årsdagen av Karol Wojtyłas, eller förre påvens Johannes Paulus II, död. I Polen spekuleras det i om den nuvarande påven Papa Ratzi kommer att ta tillfället i akt att saligförklara Wojtyła. Andra menar att det är för tidigt och att man kommer att få vänta ytterligare. […]